Kho Bắc Ninh

Địa chỉ
CS2 Bắc Ninh, Phương Liễu, Bắc Ninh, Việt Nam, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại
0854189995
Giờ mở cửa
8h
Xem bản đồ
Đã hiểu
×