Chat Button
Hỏi đáp với Rạng Đông GPT ×

Hỗ trợ khách hàng

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

1.1. Chào mừng đến với website thương mại điện tử https://rangdongstore.vn (sau đây gọi là “Rạng Đông Store”) của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”). Rạng Đông Store cung cấp dịch vụ mua hàng trực tuyến đối với các sản phẩm chính hãng được sản xuất và phân phối bởi Công ty (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

1.2. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.

1.3. Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập Rạng Đông Store từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng site đó được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi nước đó và gửi tới Việt Nam.

1.4. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công ty không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Rạng Đông Store và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

2. Phạm vi thu thập thông tin

2.1. Chúng tôi sẽ/ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn:

 •   khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
 •   khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 •   khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 •   khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;
 •   khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Rạng Đông Store. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với Rạng Đông Store của chúng tôi;
 •   khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc Nền tảng của chúng tôi;
 •   Khi bạn liên kết tài khoản Shopee với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp
 •   khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;
 •   khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 •   khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi; hoặc
 •   khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

2.2. Các loại dữ liệu cá nhân của bạn mà Rạng Đông Store thu thập

Một số thông tin cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký bao gồm họ và tên, địa chỉ email hoặc tài khoản Facebook. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/ tỉnh, mã vùng/ bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Rạng Đông Store cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với Website Vietnamworks nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Website Vietnamworks.

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không hạn chế, khi bạn khai thác các tính năng khác của Rạng Đông Store. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

2.3. Nếu bạn không muốn Rạng Đông Store thu thập và lưu trữ các dữ liệu cá nhân, bạn vui lòng không truy cập và sử dụng Rạng Đông Store.

2.4. Bạn có quyền yêu cầu Công ty xóa tài khoản trên nền tảng của chúng tôi, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập trên Internet.

3. Cookies là gì?

Rạng Đông Store có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến bạn. 

Cookie là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn để mua sắm và các trang web mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.

Các mạng quảng cáo của các công ty đăng việc trên Rạng Đông Store cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

Rạng Đông Store cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng  của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Rạng Đông Store cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

4. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Rạng Đông Store có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 •   để xem xét và/ hoặc xử lý đơn đăng ký/ giao dịch của bạn với chúng tôi;
 •   để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/ hoặc truy cập dịch vụ của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
 •   để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/ hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 •   để thực thi các Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 •   để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;
 •   để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện cho các sản phẩm tín dụng;
 •   để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 •   để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
 •   để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 •   để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
 •   để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Dịch vụ của Rạng Đông Store;
 •   vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;
 •   để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Công ty hoặc chi nhánh liên quan của Công ty (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);
 •   để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/ hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 •   để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
 •   để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;
 •   bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

5. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau đây.

5.1. Nhận được sự đồng ý cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân từ bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn để xác địnhcác sản phẩm hay dịch vụ khác của một bên thứ ba bạn có thể quan tâm và thông báo để nhận sự đồng ý trước khi chia sẻ tiết lộ thông tin. 

 1. 2. Tiết lộ dữ liệu cho các công ty và cá nhân mà Công ty thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của Công ty. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

5.3. Có yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty, hoặc các đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

5.4. Tiết lộ và chuyển giao dữ liệu tới đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Công ty trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì chúng tôi hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ dữ liệu theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

6. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang web bên thứ ba

6.1. Công ty thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ tính bảo mật các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập. Tuy nhiên, Công ty và Rạng Đông Store không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp dữ liệu lưu trữ bị rò rỉ do các cuộc tấn công mạng hoặc do bạn làm lộ tài khoản cho bên thứ ba là cá nhân hoặc tổ chức.

6.2. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/ HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

7. Bảo vệ đời tư của trẻ em.

Rạng Đông Store và Dịch Vụ này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Người giám hộ của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho chúng tôi. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 13 tuổi do người giám hộ cung cấp cho chúng tôi, người giám hộ đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

8. Liên hệ hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.Đã hiểu
×
1900.2098