ĐÈN LED CÓ CHỨA THỦY NGÂN?

LED là nguồn sáng rắn hay nguồn sáng bán dẫn cho nên không chưa thủy ngân.

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
08.9810.9810
Lên đầu trang