CÓ THỂ LẮP BÓNG ĐÈN LED Ở NƠI TẮT BẬT THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC KHÔNG?

A: Lắp được. Không giống như đèn huỳnh quang compact và đèn huỳnh quang sẽ bị hỏng sớm nếu tắt bật đèn một cách thường xuyên.  Tuổi thọ đèn LED không bị ảnh hưởng bởi tắt bật thường xuyên.

Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 1
08.9810.9810
Lên đầu trang